Acceptance and Conformity: Merging Modernity with Nationalism in the Stockholm Exhibition in 1930

Authors

  • Carl Marklund Department of Political Science and Contemporary History at AGH University of Science and Technology, Kraków
  • Peter Stadius Nordic Studies, Univeristy of Helsinki, Finland

DOI:

https://doi.org/10.3384/cu.2000.1525.10235609

Keywords:

Exhibitions, modernity, modernism, anti-modernism, nationalism, functionalism, progressivism

Abstract

This article takes a closer look at how interwar supporters of modernism sought to overcome the opposition they had to face. It does so by looking at the usage of history and Swedishness at the Stockholm Exhibition in 1930 and contrasting this experience with a brief excursus on the image of progress and Americanism as presented at the A Century of Progress International Exposition, held in Chicago in 1933–1934. The backers of both these exhibitions – functionalist architects and progressive businessmen, respectively – consciously sought to find ways in which to savor the propagandistic value of this “the shock of the new” while retaining a reassuring continuity between well-known and widespread self-identifications with “the idyll of the past.” They did so by forging “national” forms of modernity, attempting to bypass the political conflicts and ideological polarizations which characterized the interwar years. As such, it is argued, they also exemplify how the logic of the exhibition could be used for harnessing technology, science, and funkis (functionalism) as tools for re-identifying the nation with modernity and simultaneously de-politicizing modernism.

References

Alm, Martin (2002): Americanitis: Amerika som sjukdom eller läkemedel: Svenska berättelser om USA åren 1900–1939, Lund: Nordic Academic Press.

Alzén, Annika (2002): “Svea Rike: Med historien som språngbräda mot framtiden”, Tvärsnitt, 2002:2.

Aronsson, Peter & Magdalena Hillström (eds) (2005): Kulturarvens dynamik. Det institutionella kulturarvets förändringar, Norrköping: Tema Q, Linköpings universitet.

Asplund, Gunnar, et al. (1931): Acceptera, Stockholm: Tiden.

Beard, Charles A. & Mary R. Beard (1927): The Rise of American Civilization, 2 vols. New York: The Macmillan company.

Beard, Charles A. (ed.) (1932): A Century of Progress, Chicago & New York: Harper & Brothers in cooperation with a Century of progress exposition.

Nils Georg Brekke, Per Jonas Nordhagen & Siri Skjold Lexau (2003): Norsk arkitekturhistorie. Fra steinalder og bronsealder til det 21. hundreåret, Oslo: Det norske samlaget.

Chicago. A Century of Progress International Exposition. Official guidebook of the fair, 1933, with 1934 supplement (1934).

Chrispinsson, John & Ulf Sörenson (1999): När tiden var ung: arkitekturen och Stockholmsutställningarna 1851, 1866, 1897, 1909, Stockholm: Stockholmia förlag.

Chrispinsson, John (2007): Stockholmsutställningar, Lund: Historisk media.

Cornell, Elias (1965): Ragnar Östberg, svensk arkitekt, Stockholm: Byggmästarens förlag.

Cornell, Elias (1952): De stora utställningarna: arkitekturexperiment och kulturhistoria, Stockholm: Natur och Kultur.

"De kungligas invigningstal" (1930): Svenska Dagbladet (SvD), 17 May 1930.

De Geer, Gerard (1928): Sveriges andra stormaktstid: några ekonomiska och politiska betraktelser, Stockholm: Bonnier.

Ericsson, Lars O. (2010): “Visionerna som gjorde funkisen svensk”, Svenska Dagbladet (26 Jan., 2010), 7.

Frykman, Jonas & Orvar Löfgren (1979): Den kultiverade människan, Lund: LiberLäromedel.

Glans, Kay & Kurt Almqvist (eds) (2001): Den svenska framgångssagan, Stockholm: Fischer & Co.

Hofstadter, Richard T. (1968): The Progressive Historians: Turner, Beard, Parrington, New York: Alfred A. Knopf.

Jordan, John M. (1994): Machine-Age Ideology: Social Engineering and American Liberalism, 1911–1939, Chapel Hill & London: University of North Carolina Press.

Lindh, Tommi (2002): Töölöläisfunktionalismin neljä vaihetta, Espoo: Teknillinen korkeakoulu.

Lo-Johansson, Ivar (1979): Asfalt, Stockholm: Bonniers.

Lundborg, Herman (1925): Släktboken II. Krönika: Rasbiologi och rashygien samt svenska folkets rasbeskaffenhet, Stockholm: Bokförlaget Scriptura.

Lyttkens, Lorentz (1991): Uppbrottet från lagom: En essä om hur Sverige motvilligt tar sig in i framtiden, Stockholm: Akademeja.

Marklund, Carl (2008): Bridging Politics and Science: The Concept of Social Engineering in Sweden and the USA, Circa 1890–1950, Firenze: European University Institute.

Mattson, Helena & Sven-Olof Wallenstein (2009): Den svenska modernismen vid vägskälet, Stockholm: Axl Books.

Musiał, Kazimierz (2002): Roots of the Scandinavian Model. Images of Progress in the Era of Modernisation, Baden Baden: Nomos.

Nore, Ellen (1983): Charles A. Beard, an Intellectual Biography, Carbondale & Edwardsville: Southern Illinois University Press.

Pells, Richard (1973): Radical Visions and American Dreams: Culture and Social Thought in the Depression Years, New York: Harper & Row.

Pred, Allan (1995): Recognizing European Modernities: A Montage of the Present, London & New York: Routledge.

Rudberg, Eva (1999): The Stockholm Exhibition 1930. Modernism’s Breakthrough in Sweden, Stockholm: Stockholmia förlag.

Ruth, Arne (1984): “The Second New Nation: The Mythology of Modern Sweden”, Daedalus, 113:2, Nordic Voices.

Rydell, Robert W. (1993): World of Fairs: The Century-of-Progress Expositions, Chicago & London: The University of Chicago Press.

Rydell, Robert W. & Laura B. Schiavo (eds) (2010): Designing Tomorrow: America’s World’s Fairs of the 1930s, New Haven: Yale University Press.

Råberg, Per Göran (1970): Funktionalistiskt genombrott, Uppsala: Sveriges Arkitekturmuseum.

Sandström, Ulf (1989): Arkitektur och social ingenjörskonst: studier i svensk arkitektur och bostadsforskning, Linköping: Tema Teknik och social förändring.

Sommar, Ingrid (2006): Funkis, stilen som byggde Sverige, Stockholm: Forum.

Stenius, Henrik (1997): “The Good Life Is a Life of Conformity: The Impact of the Lutheran Tradition on Nordic Political Culture”, Bo Stråth & Øystein Sørensen (eds): The Cultural Construction of Norden, Oslo: Scandinavian University Press.

Stråth, Bo & Øystein Sørensen (eds) (1997): The Cultural Construction of Norden, Oslo: Scandinavian University Press.

Svea Rike (1930), Stockholm: Albert Bonniers förlag.

Svenska Slöjdföreningen, Verkställande utskottets protokoll 24, 1929.09.04.

Therborn, Göran (1981): Klasstrukturen i Sverige 1930–1980: arbete, kapital, stat och patriarkat, Lund: Zenith.

Tistedt, Petter (2005): Svea Rike: Kunskap, publiker och lärande på Stockholmsutställningen 1930,

Uppsala: Uppsala universitet: DIXI: Arbetsrapporter – nr 8, Institutionen för idé- och lärdomshistoria.

Wiklund, Martin (2006): I det modernas landskap: historisk orientering och kritiska berättelser om det moderna Sverige mellan 1960 och 1990, Stockholm: Symposion.

Woodward, C. Vann (ed.) (1997): The Comparative Approach to American History, New York: Oxford University Press, 1997.

Wurdak, Rudolf Dieter (1996): “Trade Fairs and Industrial Exhibitions in the Baltic Region”, Renate Platzöder & Philomène Verlaan (eds): The Baltic Sea: New Developments in National Policies and International Cooperation, The Hague: Kluwer Law International, 1996, 51–84.

Zander, Ulf (2001): Fornstora dar, moderna tider: Bruk av och debatter om svensk historia från sekelskifte till sekelskifte, Lund: Nordic Academic Press.

Zunz, Oliver (1998): Why the American Century?, Chicago: Chicago University Press.

Åbo Underrättelser (ÅU).

Downloads

Published

2010-12-17

How to Cite

Marklund, C. and Stadius, P. (2010) “Acceptance and Conformity: Merging Modernity with Nationalism in the Stockholm Exhibition in 1930”, Culture Unbound, 2(5), pp. 609–634. doi: 10.3384/cu.2000.1525.10235609.

Issue

Section

Theme: Uses of the Past; Nordic Historical Cultures in a Comparative Perspective