Interdisciplinary Entanglements: A review of Rethinking Interdisciplinarity across the Social Sciences and Neurosciences, by Felicity Callard and Des Fitzgerald (2015): Palgrave Macmillan.

Authors

  • Rachel Irwin Department of Arts and Cultural Sciences, Lund University, Sweden

DOI:

https://doi.org/10.3384/cu.2000.1525.1810123

Keywords:

Review

Abstract

No abstract available.

References

Ahmed, Sara (2010): The Promise of Happiness, Durham & London: Duke University Press. https://doi.org/10.1215/9780822392781

Almqvist, Kurt and Hammer, Olav (1999): Jung och det andliga, Stockholm: Svenska förl.

Aristotle (2011): Aristotle’s Nicomachean Ethics, Chicago: University of Chicago Press. https://doi.org/10.7208/chicago/9780226026763.001.0001

Bates, Victoria, Bleakley, Alan and Goodman, Sam (2014): Medicine, Health and the Arts: Approaches to the Medical Humanities, London & New York: Routledge.

Berger, Peter L., Davie, Grace and Fokas, Effie (2008): Religious America, Secular Europe? A Theme and Variations, Aldershot, England: Ashgate.

Bernéli, Marie (2009): Enneagrammet: om skapelse, brustenhet och helande, Malmö: Marie Bernéli.

Björk, Nina (2012): Lyckliga i alla sina dagar: Om pengars och människors värde, Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Bovbjerg, Kirsten Marie (2007): ‘De menneskelige potentialer i en “stresstid”’, Joel Haviv (ed) Medarbejder eller modarbejder: religion i moderne arbejdsliv, Århus: Klim.

Carrette, Jeremy R. and King, Richard (2005): Selling Spirituality: The Silent Takeover of Religion, London: Routledge.

Chopra, Deepak (2003): The Spontaneous Fulfillment of Desire: Harnessing the Infinite Power of Coincidence to Create Miracles, New York: Three Rivers Press.

Claeys, Gregory (2010): The Cambridge Companion to Utopian Literature, Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CCOL9780521886659

Conrad, Peter (2007): The Medicalization of Society: On the Transformation of Human Conditions into Treatable Disorders, Baltimore, MD: Johns Hopkins University Press.

Cullberg, Johan (2001): Dynamisk psykiatri i teori och praktik, Stockholm: Natur och kultur.

Defoe, Daniel (1986 [1719]): The Life and Adventures of Robinson Crusoe, London: Puffin

Culture Unbound Volume 6 (2014): on Therapeutic Culture, http://www. cultureunbound.ep.liu.se/v6/a01/cu14v6a01.pdf.

Demerath, NJ III (2007): “Secularization and Sacralization Deconstructed and Reconstructed”, James A. Beckford and NJ Demerath (eds) The SAGE Handbook of the Sociology of Religion, London: SAGE. https://doi.org/10.4135/9781848607965.n4

Domellöf, Wik Maria (2014): ‘Slutbloggat på Proviva för Skäringer’, Göteborgs-Pos­ten, 26 April 2014.

Ekholm, Christer (2009): ‘Lokaliseringen som grepp - exemplen Sandemose och Camus’, NORLIT 2009 Codex and Code, Aesthetics, Language and Politics in an Age of Digital Media, Stockholm, August 6-9, 2009, http://www.ep.liu.se/ ecp/042/015/ 171.

Enstedt, Daniel (2015a): ‘Enneagramreceptionen i Sverige’, Chaos: Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier, 62: 2. https://doi.org/10.1163/9789004302549_005

Enstedt, Daniel (2015b): ‘Sleepwalkers and Higher Selves: The Mediatisation of “Personality” and “Essence” in Online Enneagram Teachings’, Daniel Enstedt, Göran Larsson & Enzo Pace (eds) Annual Review of the Sociology of Religion: Vol. 6, Religion and Internet, Leiden: Brill.

Foucault, Michel (2002 [1970]): The Order of Things: An Archaeology of the Human Sciences, London: Routledge.

Frisk, Liselotte and Åkerbäck, Peter (2013): Den mediterande dalahästen: religion på nya arenor i samtidens Sverige, Stockholm: Dialogos.

Frisk, Liselotte (1998): Nyreligiositet i Sverige: ett religionsvetenskapligt perspektiv, Nora: Nya Doxa.

Füredi, Frank (2004): Therapy Culture: Cultivating Vulnerability in an Uncertain Age, London: Routledge.

Giddens, Anthony (1991): Modernity and Self-identity: Self and Society in the Late Modern Age, Cambridge: Polity Press.

Haag, Martina (2006): Martina-koden, Stockholm: Piratförlaget.

Haag, Martina (2012): Heja, heja, Stockholm: Piratförlaget.

Hammer, Olav (1999): Profeter mot strömmen: essäer om mystiker, medier och magiker i vår tid, Stockholm: Wahlström & Widstrand.

Hammer, Olav (2010): På spaning efter helheten: New Age, en ny folktro? Stockholm: Dejavu.

Hanegraaff, Wouter J. (1996): New Age Religion and Western Culture: Esotericism in the Mirror of Secular Thought, Leiden: E.J. Brill.

Harrington, Anne (2008): The Cure Within: A History of Mind-body Medicine, New York: W.W. Norton & Co.

Harzewski, Stephanie (2011): Chick lit and postfeminism, Charlottesville: University of Virginia Press.

Haviv, Joel (2007): ‘Medarbejder eller modarbejder: Religion som legitimering af økonomisk handlen’, Joel Haviv (ed) Medarbejder eller modarbejder: religion i moderne arbejdsliv, Århus: Klim.

Heelas, Paul (2008): Spiritualities of Life: New Age Romanticism and Consumptive Capitalism, Malden, MA: Blackwell Pub.

Heelas, Paul (2002): ‘The Spiritual Revolution: From “Religion” to “Spirituality”’ Linda Woodhead (ed) Religions in the Modern World: Traditions and Transforma­tions, London: Routledge. https://doi.org/10.1002/9781444301106

Hermansson, Kristina (2014): ‘Lyckodrömmar. Familjen karriären och jaget hos Mia Skäringr, Martina Haag och Ann Söderlund’, K Hermansson, C Lenemark & C. Pettersson (eds), Liv, lust och litteratur: Festskrift till Lisbeth Larsson, Göteborg: Makadam Press.

Hornborg, Anne-Christine (2010): ‘Marknadsföring av natur, hälsa och rituellt helande i det senmoderna Sverige’, Anne-Christine Hornborg (ed), Den rituella människan: flervetenskapliga perspektiv, Linköping: Linköping University Electronic Press.

Hornborg, Anne-Christine (2012): Coaching och lekmannaterapi: en modern väckelse? Stockholm: Dialogos.

Hornborg, Anne-Christine (2014): ‘Att få flow i livet: Mind-body-terapin och coaching som nya helandemetoder’, J Moberg & G Ståhle (eds), Helig hälsa: helandemetoder i det mångreligiösa Sverige, Stockholm: Dialogos.

Illouz, Eva (2008): Saving the Modern Soul: Therapy, Emotions, and the culture of Self-help, Berkeley: University of California press.

Ingemarsson, Kajsa & Nordlander, Karin (2009): Drömliv: Så blir du lycklig på riktigt, Stockholm: Norstedts.

Ingemarsson, Kajsa (2011): Någonstans inom oss, Stockholm: Norstedts.

Ingemarsson, Kajsa (2014): Modern mystik: Den dolda vägen till inre klarhet, Stockholm: Bladh by Bladh.

Johannisson, Karin (2009): Melankoliska rum: om ångest, leda och sårbarhet i förfluten tid och nutid, Stockholm: Bonnier.

Kardemark, Wilhelm (2013): När livet tar rätt form: om människosyn i svenska häl­sotidskrifter 1910-13 och 2009, Göteborg: Göteborgs universitet.

Lapid-Bogda, Ginger (2010): Bringing Out the Best in Everyone You Coach: Use the Enneagram System for Exceptional Results, New York: McGraw-Hill.

Larsson, Lisbeth (2007): ‘Från Rådgifvare till Chick-lit. Den romantiska berättelsens förändringar’, S Ekman, M Malm & B Stenberg (eds), Den litterära textens förändringar: Studier tillägnade Stina Hansson, Höör: Symposion.

Lasch, Christopher (1978): The Culture of Narcissism: American Life in an Age of Diminishing Expectations, New York: Norton.

Leffler, Yvonne (2014): ‘Chic Lit as Healing and Self-Help Manual? Marie Demker, Yvonne Leffler & Ola Sigurdson (eds), Culture, Health, and Religion at the Millennium: Sweden Unparadised, New York: Palgrave Macmillan.

More, Thomas (2012 [1516]): Utopia, London: Penguin Books.

Norris, Pippa and Inglehart, Ronald (2011): Sacred and Secular: Religion and Politics Worldwide, Cambridge: Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511894862

Palmer, Helen (1995): The Enneagram in Love and Work, New York: HarperCollins.

Plank, Katarina (2011): Insikt och närvaro: akademiska kontemplationer kring buddism, meditation och mindfulness, Lund: Lunds universitet.

Plank, Katarina (2014): Mindfulness: tradition, tolkning och tillämpning, Lund: Nordic Academic Press.

Pollak, Kay (2001): Att välja glädje: En bok om att få ett bättre liv, Sundbyberg: Hansson Pollak videoutbildning.

Pollak, Kay (2004): Så som i himmelen, Stockholm: SF.

Rieff, Philip (1968): The Triumph of the Therapeutic: Uses of Faith after Freud, New York: Harper & Row.

Riso, Don Richard and Hudson, Russ (1999): The Wisdom of the Enneagram: The Complete Guide to Psychological and Spiritual Growth for the Nine Personality Types, New York: Bantam Books.

Sigurdson, Ola (2014): ‘Hygiene as Metaphor: On Metaphorization, Racial Hygiene, and the Swedish Ideals of Modernity’, Marie Demker, Yvonne Leffler & Ola Sigurdson (eds), Culture, Health, and Religion at the Millennium: Sweden Unparadised, New York: Palgrave Macmillan.

Skäringer, Mia (2009/2010): Dyngkåt och hur helig som helst, Stockholm: Forum.

Skäringer, Mia (2011): Avig Maria, Stockholm: Forum.

Söderlund, Ann (2007): På spaning med Ann, Stockholm: Natur & Kultur.

Söderlund, Ann (2010): Men vi knullar ju ändå inte, Stockholm: Natur & Kultur.

Thomsen, Dante, ‘Aftonbladets debattchef om Proviva-debaclet: “Vi trodde på Mia Skäringer”’, Dagens Media, 24 March 2014.

Tidholm, Po (2014): ‘Så som i en reklamfilm’, In Norrland: Essäer och reportage, Luleå: Teg publishing.

Vieira, Patricia and Marder, Michael (2012) Existential Utopia: New Perspectives on Utopian Thought, London: Continuum.

Whelehan, Imelda (2012): ‘“Shit and stringbeans”,Boredom and Babies. Bad Mothers in Popular Women’s Fiction Since 1968’, Elizabeth Podnieks (ed), Mediating Moms: Mothers in Popular Fiction, McGill-Queens University Press.

Wiktorén, Elisabeth (2007): Enneagrammet och de nio livsstrategierna, Västerås: Ica.

Žižek, Slavoj (1996): Sex essäer om kvinnan, kulturen och makten, Stockholm: Natur och kultur.

Downloads

Published

2018-04-19

Issue

Section

The Unbound Brain