From Oskar Parish, Småland, to Manistique, Michigan: Placing People and Depicting Places

Authors

  • Susanne Nylund Skog Institute for Language and Folklore

DOI:

https://doi.org/10.3384/cu.2000.1525.2020v12a10

Keywords:

Story/stories, Emigrant, Folktale, Place, Folklore collection, Archive, Method

Abstract

Karl Gösta Gilstring’s folklore collection is the largest made by a single Nordic researcher in modern times. The basis for the collection was the network of approximately 700 informants with whom Gilstring corresponded. In this article, the empirical focus is on Gilstring’s correspondence during the 1960s with one of the informants, Carl Nelson, living in Manistique, Michigan. In the collection, Carl Nelson represents Oskar Parish, despite the fact that Nelson only lived there until he was seventeen and, in his stories, seldom referred to the parish. What were the ideological and scientific premises for such a connection between a person and a place? How did Carl Nelson depict the places of Gilstring’s interest? The aim of the article is to explore how Carl Nelson depicted places in his stories, as well as to contextualize the stories with an analysis of the ideological and scientific premises of Karl Gösta Gilstring’s collection. In addition, the article aims to highlight and discuss the working method of such an analysis. The article concludes that the reason why Gilstring changed the spatial references of Nelson’s letters, making it seem as if they spoke of Oskar Parish probably had to do with the way his collection was organized. The ideological and scientific premises for the collection required that the customs and traditions of an individual, in order to be understood as such, needed a geographical place of origin. However, the analysis shows that the stories included in Carl Nelson’s letters do not primarily convey traditions and customs from Oskar Parish. Instead, they depict a mythological landscape recreated by the emigrant Carl Nelson in his American home on the outskirts of Manistique, Michigan.

References

Newspapers

Kvällsstunden: Hemmets och familjens veckotidning (1938–): https://kvallsstunden.se, Västerås: Kvällsstunden.
Svenska Amerikanaren Tribunen (1936–1985): http://www.mnhs.org/newspapers/swedishamerican/svenska-tribunen, Chicago, Illinois: Swedish American Newspaper Co.
Vimmerby tidning (1884–): http://www.vimmerbytidning.se/, Vimmerby: Vimmerby tidning.

Archives

The Institute for Language and Folklore, Department of Dialectology and Folklore Research, Uppsala (DFU, former ULMA)

Bd 11 420–22
Recordings with Carl and Hilma Nelson made by Barbro Klein in Nelson’s home in Manistique, Michigan, 12–15 April 1967.

DFU 40 265
Karl Gösta Gilstring’s collection of letters.

DFU 40 265: 282:
1–285 Letters from Carl Nelson to Karl Gösta Gilstring 1960-1969.

DFU 40 265: 282: 3, 14 March 1960.
DFU 40 265: 282: 11, 11 June 1960.
DFU 40 265: 282: 254, 31 May 1967.
DFU 40 265: 282:2 55, 8 June 1967.
DFU 40 265: 282: 280, 30 June 1969.

DFU 40 265: 283
Correspondence between Barbro Klein and Karl Gösta Gilstring 1964–1974.

DFU 40 265: 284
Letters from Karl Gösta Gilstring to Carl Nelson, 1961–1969.

ULMA 34 838
Karl Gösta Gilstring’s folklore collection.

ULMA 34 838: 92
Memories from Oskar Parish.

ULMA 34 838: 92: 1
2,166 excerpts made from Carl Nelson’s letters by Karl Gösta Gilstring.

ULMA 37 313
Summaries of interviews about Karl Gösta Gilstring after his death, made by Eva-Lott Lindqvist 1993.

Literature

Ahmed, Sara (1999): "Home and Away: Narratives of Migration and Estrangement," International Journal of Cultural Studies, 2:3, 329-347.
https://doi.org/10.1177/136787799900200303

Arvidsson, Alf (1999): Folklorens former, Lund: Studentlitteratur.

Atlas över svensk folkkultur (1957): Åke Campbell, Sigurd Erixon & Åsa Nyman (eds): 1, Materiell och social kultur, 2, Sägen, tro och högtidssed, Uppsala: Kungliga Gustav Adolfs Akademien.

Bauman, Richard (1992): "Genre," Richard Bauman (ed.): Folklore, Cultural Performances, and Popular Entertainments: A Communications-centered Handbook, New York: Oxford University Press.

Cresswell, Tim (2015/2004): Place: An Introduction, Chichester: Wiley & Sons Ltd. Dundes, Alan (1986): "Den devolutionistiska premissen i folkloristisk teori," Stockholm: Institutet för folklivsforskning. Also in Journal of the Folklore Institute VI, 5-19.

Farahani, Fataneh (2007): Diasporic Narratives of Sexuality: Identity Formation among Iranian-Swedish Women, Stockholm University: Stockholm Studies in Ethnology 2.

Gustavsson, Karin (2014): Expeditioner i det förflutna: Etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början, Stockholm: Nordiska museets förlag.

Gustavsson, Per & Ulf Palmenfelt (2018): Folksagan i Sverige: Berättelserna 3, Stockholm: Carlsson bokförlag, utgiven i samarbete med Vislanda hembygdsförening och Sagobygden.

Hall, Stuart (2002): "Kulturell identitet och diaspora," Catharina Eriksson, Maria Baaz & Håkan Thörn (eds): Globaliseringens kulturer: Den postkoloniala paradoxen, rasismen och det mångkulturella samhället, Nora: Nya Doxa.

Heimo, Anne (2006): "Places Lost, Memories Regained: Narrating the 1918 Finnish Civil War in Sammatti," Annikki Kaivola-Bregenhoj, Barbro Klein and Ulf Palmenfelt (eds): Narrating, Doing, Experiencing: Nordic Folkloristic Perspectives, Helsinki: Finnish Literature Society, Studia Fennica Folkloristica 16, 47-63.

Johnstone Barbara (1990): Stories, Community and Place: Narratives from Middle-America, Bloomington: Indiana University Press.

Kaivola-Bregenhøj, Annikki (2006): "War as a Turning Point in Life," Annikki Kaivola-Bregenhoj, Barbro Klein & Ulf Palmenfelt (eds): Narrating, Doing, Experiencing: Nordic Folkloristic Perspectives, Helsinki: Finnish Literature Society, Studia Fennica Folkloristica 16, 29-46.

Klein, Barbro (1980): Legends and Folk Beliefs in a Swedish American Community, Diss. Bloomington, 1970.

Klein, Barbro (1993): "Folkets röst: Svensk-amerikanska insändarbrev och folklorens betydelser," Nord Nytt, 52, 85-97.

af Klintberg, Bengt (1977): Svenska folksägner, Stockholm: Bokförlaget Pan / Nordstedts.

af Klintberg, Bengt (2010): The Types of the Swedish Folk Legend, Folklore Fellows' Communications 300, Helsinki: Academia Scientiarum Fennica

Lilja, Agneta (1991): "I den nationella odlingens tjänst: Dialekt- och folkminnesarkivet i pressen under sju årtionden," Kristina Hagren & Agneta Lilja (eds): Sagt och gjort: Vänskrift till Wolter Ehn och Rune Västerlund, Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet, 88-103.

Lilja, Agneta (1999): "Den ideala uppteckningen i klassisk etnologi," Ulrika Wolf-Knuts (ed.): Vägen till arkivet, Åbo: NNF Publications, 21-48.

Lilja, Agneta (2012): "Ella Odstedt - liv och gärning," Ella Odstedt, Varulven i svensk folktradition, Stockholm: Malört förlag, 8-17.

Lindqvist, Eva-Lott (1993): "Väktare mot glömskans rike: En presentation av Karl Gösta Gilstrings folkminnesinsamling," Svenska landsmål och svenskt folkliv, 116, 63-78.

Löfgren, Orvar (1995): "Sakletarna: Om det materiellas betydelse i etnologin," Åke Daun (ed.): Ting, kultur och mening, Stockholm, Nordiska museets förlag, 137-160. Lundell, Johan August (1939): "Herman Geijer och Landsmålsarkivet i Uppsala,"

Meddelanden från Landsmålsarkivet i Uppsala, 5-10.

Massey, Doreen (2007/1994): Space, Place and Gender, Cambridge: Polity Press. Massey, Doreen (2010/2005): For Space, London: Sage.

Nybrokunskap (2018): http://www.nybrokunskap.se/ (accessed 17/9/18).

Nylund Skog, Susanne (2005): "Hisnande historier och talande tystnader: Berättelser i frågelistsvar," Charlotte Hagström & Lena Marander-Eklund (eds): Frågelistan som källa och metod, Lund: Studentlitteratur, 149-168.

Nylund Skog, Susanne (2012): Livets vägar: Svenska judinnors berättelser om förskingring, förintelse, förtryck och frihet, Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Nylund Skog, Susanne (2017): "Brev och belägg i jakten på folkminnen: Den vetenskaplige samlaren," Kulturella perspektiv, 26:1, 36-46.

Povrzanović Frykman, Maja (2001): ""När våldet tar plats," Kjell Hansen & Karin Salomonsson (eds): Fönster mot Europa: Platser och identiteter, Lund: Studentlitteratur, 125-165.

Ryan, Marie-Laure (2004): Narrative across Media: The Languages of Storytelling, London: University of Nebraska Press.

Schechner, Richard (2013/2002): Performance Studies: An Introduction, London: Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203715345

Skott, Fredrik (2008): Folkets minnen: Traditionsinsamling i idé och praktik 1919-1964, Göteborg: Institutet för språk och folkminnen.

Taylor, Stephanie (2012/2010): Narrative of Identity and Place, London: Routledge. Thompson, Stith (1957): Motif-Index of Folk-Literature, Volume Five, L-Z, Bloomington: Indian University Press.

Young, Katharine (1987): Taleworlds and Storyrealms: The Phenomenology of Narrative, Dordrecht: Martinus Nijhoff Publishers.
https://doi.org/10.1007/978-94-009-3511-2

Downloads

Published

2020-05-26

How to Cite

Nylund Skog, S. (2020) “From Oskar Parish, Småland, to Manistique, Michigan: Placing People and Depicting Places”, Culture Unbound, 12(1), pp. 196–216. doi: 10.3384/cu.2000.1525.2020v12a10.

Issue

Section

Archive and Methods