“…of immediate use to society”. On Folklorists, Archives and the Definition of “Others”

Authors

  • Charlotte Hyltén-Cavallius Insitute for Language and Folklore
  • Lotta Fernstål National Historical Museums

DOI:

https://doi.org/10.3384/cu.2000.1525.2020v12a08

Keywords:

“Zigenare”, “Tattare”, Folklore archives, Follow a label, Follow the researcher, Political and ideological context, Monitoring power, Multi-sited archives

Abstract

This article focuses on archival collections relating to so-called “tattare” and “zigenare” (roughly translated as “tinkers” and “gypsies”) created by Swedish folklore scholars during the twentieth century, and how these scholars influenced politics and interventions regarding these categories. It addresses questions regarding the production of knowledge about these categories and the contexts, structures and actors that have created the basis for these kinds of collections. Special focus has been placed on works by the folklore scholars Carl-Martin Bergstrand and Carl-Herman Tillhagen, and collections at the Institute for Language and Folklore, Department of Dialectology, Onomastics and Folklore Research and the Nordic Museum. By unfolding the networks of Bergstrand and Tillhagen and following the traces of their work to other archives, the article highlights some of the political and monitoring dimensions of archival practices in relation to minority groups in Sweden.

References

Archives

Government Offices Archives

Studies ordered by the Government Offices for Den mörka och okända historien—Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet (2014)

Axelsson, Thom (2013): Tattarna och begåvning: Manne Ohlanders intelligensundersökningar av tattare under 1940-talet, A2012/1804/DISK.
de los Reyes, Paulina (2013a): Ett olösligt problem: Rapport om steriliseringslagarnas konsekvenser för romer och resande, A2012/1901/DISK.
de los Reyes, Paulina (2013b): Romsk och resandetillhörighet i ansökningar om sterilisering i mitten av 1940-talet, A2013/1174/DISK.
Eriksson, Lena (2012): Zigenarsektionen i Stockholms stad 1958–1997, A2012/1448/ DISK.

Institute for Language and Folklore, Department of Dialectology, Onomastics and Folklore Research, Gothenburg

Card catalogue, 659 cards on “tattare”, Correspondence

Incoming and outgoing correspondence 1930-1939
Incoming and outgoing correspondence 1940–1949

Letter to C.-M. Bergstrand from Sigurd Pira, 15/5 1942.
Letter to C.-M. Bergstrand from Mats Rehnberg, 22/1 1942.
Letter to C.-M. Bergstrand from John Granlund, 28/5 1942.
Letter to C.-M. Bergstrand from Sven Andersson, 10/9 1943.
Letters to John Granlund from C.-M. Bergstrand, 30/4, 18/5, 29/5, 6/6 1942, 11/1 1943.
Letters to Sigurd Pira from C.-M. Bergstrand, 13/5, 18/5 1942.
Letter to C.-H Tillhagen from C.-M. Bergstrand, 16/11 1948

Folklore accounts, vff2384, vff2212 och 2213, ifgh6500, vff283, vff612, vff1095, vff1970 vff2378, vff2230, vff2247, vff2224, vff2229, ifgh826, ifgh874, ifgh3562, ifgh4323, ifgh4333, ifgh4458, ifgh4526, ifgh4547, ifgh4680, ifgh4713, ifgh4723.

Questionnaires, Tattarkolonin på Mjäla mo, 1947 (C.-M. Bergstrand).

Institute for Language and Folklore, Department of Dialectology and Folklore Research, Uppsala

Card catalogue 103 cards on “tattare” and “zigenare”.

Folklore accounts,ULMA 5305, ULMA 5427, ULMA 16259, ULMA13003, ULMA 13689, ULMA 13799, ULMA 23575:89.

Questionnaires

T11 Handel och livet på färdvägar, 1927 (Lars Levander and Herman Geijer).
M11 Ont öga, ond tunga, hågsa, 1932 (Åke Campbell).
M90 Magiska gester, tecken, tal och färger, 1934 (Sven Liljeblad).
M100 Om kloka (trollkunniga och vismän), 1935 (Åke Campbell).
M131 Hästslaktaren och hans arbete, 1937 (Carl-Martin Bergstrand and Ingeborg Nordin-Grip).
K23 Engelska sjukan, 1939 (Johannes Ejdestam).

The Nordic Museum Archive

Carl-Herman Tillhagen, Vol. 1, C.H. Tillhagen C.V Sveriges zigenare Vol. 1–45; Vol. 45g; Förslag till motion i Andra kammaren rörande en allsidig utredning rörande zigenarfrågan i Sverige. Stockholm den 22 januari 1953

Questionnaires, the Nm series Nm 78 Tattare (1942, 135 answers); Nm 135 Zigenare (1946, 94 answers).

Stockholm City Archives

Zigenarsektionen, SSA/1929, Vol. D2b:1, Sammanställning över zigenarsläkterna i Sverige, (Undersökning av Tillhagen).

The Swedish National Archives

Socialstyrelsen 5:e byråns arkiv 1913–1961. Inventering av zigenare och tattare 1943–1944

Vol. H10:6, Tattareundersökningen, primärmaterial, uppgifter och tabeller (“skrivelser”).
Förteckning, Personer, vilka av Nordiska museet och Västsvenska folkminnesarkivet m.fl. föreslagits böra anlitas såsom sagesmän vid socialstyrelsens tattarinventering i Värmlands län.
Förteckning, Personer, vilka av Nordiska museet föreslagits böra anlitas såsom sagesmän vid socialstyrelsens tattarinventering i Stockholms län.
Instructions accompanying the census form about “tattare”, the Swedish National Archives, National Board of Health and Welfare, ref. 968–969.
Undated registry containing surnames frequent in answers to questionnaire Nm 78 Tattare that was sent out from the Nordic Museum.
Letter to Sven Andersson from Mats Rehnberg, 7 /8 1943.
Letter to C.-M. Bergstrand from Sven Andersson, 10/9 1943, ref. 956.
Letter to C.-M. Bergstrand from the National Board of Health and Welfare (not signed), 23/12 1943.
Letter to the National Board of Health and Welfare from C.-M. Bergstrand containing a registry of informants for the province of Värmland, 13/9 1943.
Letter to the National Board of Health and Welfare from C.-M. Bergstrand, 27/12 1943, dnr 1163.
Letter to Etnologiska undersökningen at the Nordic Museum from Hugo Ljungström, 17/3 1944.
Letter to Sigurd Erixon, C.-M. Bergstrand, and Mats Rehnberg from Sven Andersson, 23/7 1943, ref. V867–871.
Letter to C.-M. Bergstrand from Hugo Ljungström, 17/3 1944, dnr 131.
Letters to Sven Andersson from C.-M. Bergstrand, 17/7, 27/7, 13/9 1943.
Vol. H10:7, Tattareundersökningen, primärmaterial, inkomna uppgifter från år 1943
Census forms, filled out by local police 31/5 1943, with added notes from the investigators.

1954 års zigenarutredning, YK 1506

Vol. 1, Letter from Carl-Herman Tillhagen to Olof Särnmark, 26/8 1954.
Vol. 3 Uppgifter till 1954 års zigenarinventering.
Vol. 9 Forms from Carl-Herman Tillhagen’s interviews 1955; Manuscripts for the report Zigenarfrågan. Betänkande avgivet av 1954 års zigenarutredning (SOU 1956).

Literature

Aronsson, Peter (2004): Historiebruk: Att använda det förflutna, Lund: Studentlitteratur.

Axelsson, Thom (2007): Rätt elev i rätt klass: Skola, begåvning och styrning 1910- 1950, Linköping: Linköpings universitet.

Bachtin, Michail (1991): Det dialogiska ordet, Gråbo: Anthropos.

Bergstrand, Carl-Martin (1932): "Om hästslakten och dess utövare," Folkminnen och folktankar, 1932:19, 200-202.

Bergstrand, Carl-Martin (1933-1935): Kulturbilder från 1700-talets Västergötland, Göteborg.

Bergstrand, Carl-Martin (1942): Tattarplågan, Göteborg: Gumperts förlag. Bergstrand, Carl-Martin (1959): Fångar på Nya Elfsborg under 1700-talet, Göteborg: Gumperts förlag.

Bergstrand, Carl-Martin (1976): Brott och straff i 1700-talets Västergötland, del 2, Självmord, Göteborg.

Blomster, Risto et. al. (2015): "Forskarnas förord," Pany Pulma (ed.): De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet, Stockholm: Atlantis, 12-17.

Burns, Kathryn (2010): Into the Archive: Writing and Power in Colonial Peru, Durham, N.C.: Duke University Press.
https://doi.org/10.1215/9780822393450

Czarniawska, Barbara (2007): Shadowing and Other Techniques for Doing Fieldwork in Modern Societies, Malmö: Liber.

Derrida, Jacques (1996): Archive Fever: A Freudian Impression, Chicago: University of Chicago Press.
https://doi.org/10.2307/465144

Ericsson, Martin (2012): Svenska kommuners utestängningsstrategier mot "tattare" 1880-1924, Rapport till arbetsmarknadsdepartementet, Lund: Lunds universitet.

Ericsson, Martin (2015): Exkludering, assimilering eller utrotning? "Tattarfrågan" i svensk politik 1880-1955, Lund: Lunds universitet.

Ericsson, Martin (2017): "'Såsom det brukas med tattare': Kollektivt våld mot familjer utpekade som tattare eller zigenare 1872-1955," Historisk tidskrift, 137:1, 27-63.

Fernstål, Lotta & Hyltén-Cavallius, Charlotte (eds) (2018a): Romska liv och platser. Berättelser om att leva och överleva i 1900-talets Sverige, Stockholm: Stockholmia förlag.

Fernstål, Lotta & Hyltén-Cavallius, Charlotte (eds) (2018b): Undersökning om de så kallade tattare eller zigeuner, cingari, bohemiens. Deras härkomst lefnadsätt, språk m.m. Samt om, när och hwarest några satt sig ner i Swerige? Lund: Nordic Academic Press.

Fernstål, Lotta & Hyltén-Cavallius, Charlotte (forthcoming A): "Continuity and change in the use of the Swedish labels "zigenare" and "tattare"-an analysis of three eighteenth-century texts from Sweden and Finland," submitted to Romani Studies.

Fernstål, Lotta & Hyltén-Cavallius, Charlotte (2019): "To stage a minority group-the folklorist Carl-Herman Tillhagen and the photographs in the collection Sweden's gypsies at the Nordic Museum," submitted to ARV - Nordic Yearbook of Folklore.

Folkräkningen (1918): Folkräkningen den 31 december 1910, IV. Folkmängdens fördelning efter hushåll, trosbekännelse. Födelseort, m.m., Stockholm: Kungl. statistiska centralbyrån.

Harvilahti, Lauri, Kjus, Audun, O'Carroll, Clíona, Österlund-Pötzsch, Susanne, Skott, Fredrik & Treija, Rita (eds.) (2018): Visions and traditions: knowledge production and tradition archives. Helsinki: Academia Scientiarum Fennica / Suomalainen tiedeakatemia.

Hammarlund, Anders (2015): Documentum: Ett resonemang om samlande, samlingar och samlare, Stockholm: Svenskt Visarkiv.

Johansen, Jahn Otto (1990): Zigenarnas holocaust, Stockholm: Symposion. Kirshenblatt-Gimblett, Barbara (1998): Destination Culture: Tourism, Museums, and Heritage, Berkeley: University of California Press.

Klein, Barbro (2000): "Foreigners, Foreignness, and the Swedish Folklife Sphere," Ethnologia Scandinavica, 2000, 5-23

Klein, Barbro (2007): "Folklore Archives, Heritage Politics and Ethical Dilemmas: Notes on Writing and Printing," Bente Gullveig Alver et al. (eds): Research Ethics in Studies of Culture and Social Life, Helsinki: Suomalainen tiedeakatemia, 114- 136.

Klein, Barbro (2009): "Telling Stories to a National Archive," Susan Brantly & Thomas A. DuBois (eds.): The Nordic Storyteller: Essays in Honour of Niels Ingwersen, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing, 130-154.

Kotljarchuk, Andrej (2017): "World War II and the Registration of Roma in Sweden: The Role of Experts and Census-Takers," Holocaust and Genocide Studies, 457- 479.
https://doi.org/10.1093/hgs/dcx050

Lilja, Agneta (1995): Förteckning över Dialekt- och folkminnesarkivets frågelistor, Uppsala: Dialekt- och folkminnesarkivet, Institutet för språk och folkminnen.

Lilja, Agneta (1996): Föreställningen om den ideala uppteckningen: En studie av idé och praktik vid traditionssamlande arkiv: Ett exempel från Uppsala 1914-1945, Uppsala: Uppsala Universitet and Institutet för språk och folkminnen.

Lilja, Agneta (2003): "Det är dock vi från fältet som håller virket till byrån," Bo G. Nilsson et al. (eds): Frågelist och berättarglädje: Om frågelistor som forskningsmetod och folklig genre, Stockholm: Nordiska museets förlag, 33-43.

Lilja, Agneta (2004): "I förhandling med historien: Arkivsamlingarna vid SOFI, Nordiska museet och Statens musiksamlingar," Oknytt, 3-4, 22-35.

Lundgren, Gunilla & Dimiter Taikon, Aljosha Nils-Erik (1998): Aljosha: Zigenarhövdingens pojke. Stockholm: Bonnier Carlsen.

Marcus, George E. (1995): "Ethnography in/of the World System: The Emergence of Multi-Sited Ethnography," Annual Review of Antropology, 24, 95-117.
https://doi.org/10.1146/annurev.an.24.100195.000523

Meddelanden från Etnologiska undersökningen (1943): no. 39, Stockholm: Nordiska Museet.

Montesino, Norma (2001): "The 'Gypsy Question' and the Gypsy Expert in Sweden," Romani Studies 5, 11:1, 1-24.
https://doi.org/10.3828/rs.2001.1

Montesino, Norma (2002): Zigenarfrågan: Intervention och romantik, Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

Montesino, Norma (2010): "Romer i svensk myndighetspolitik - ett historiskt perspektiv," Meddelanden från Socialhögskolan, 2010:2, Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet.

Montesino, Norma & Ohlsson al Fakir (2015): "Romer i Sverige - ett socialhistoriskt perspektiv," Socialmedicinsk tidskrift, 2015:3, 305-314.
https://doi.org/10.17645/si.v3i5.247

Nilsson, Bo G. (1996): Folkhemmets arbetarminnen: En undersökning av de historiska och diskursiva villkoren för svenska arbetares levnadsskildringar, Stockholm: Nordiska museets förlag.

Nilsson, Bo G (2003): "Frågor, svar-och vad mer?" Bo G. Nilsson et al. (eds): Frågelist och berättarglädje: Om frågelistor som forskningsmetod och folklig genre, Stockholm: Nordiska museets förlag, 105-115.

Nylund Skog, Susanne (2017): "Brev och belägg i jakten på folkminnen: Den vetenskaplige samlaren," Kulturella perspektiv, 26:1, 36-46.

Ohlsson al Fakir, Ida (2013): Svenska kyrkans förhållande till romer och resande ca 1900-1950, Uppsala: Svenska kyrkan.

Ohlsson al Fakir, Ida (2015): Nya rum för socialt medborgarskap: Om vetenskap och politik i "Zigenarundersökningen"-en socialmedicinsk studie av svenska romer 1962-1965, Växjö: Linnéuniversitetet.

Pira, Sigurd (1942): "Tattarna i Sverige," Landsfiskalernas tidskrift, 4, 45-49. Pulma, Panu (ed.) (2015): De finska romernas historia från svenska tiden till 2000-talet, Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland.

Resløkken, Åmund Norum (2018): "Ein lut av det nære levande livet": Tradisjon, tradisjonselementer og tradisjonsforskere: En studie av spørrelisteserien Ord og sed 1934-1947, Oslo: Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Richette, Christian (2003): "Frågelistan. Ett kontextkritiskt perspektiv", Bo G. Nilsson et al. (eds): Frågelist och berättarglädje: Om frågelistor som forskningsmetod och folklig genre. Stockholm: Nordiska museets förlag, 117-129.

Selling, Jan (2014): Svensk antiziganism: Fördomens kontinuitet och förändringens förutsättningar, Ormaryd: Östkultur.

SFS 1914:196: Lag angående förbud för vissa utlänningar att här i riket vistas, Svensk författningssamling.

SFS 2009:724: Lag om nationella minoriteter och minoritetsspråk, Svensk författningssamling.

Sjögren, David (2010): Den säkra zonen. motiv, åtgärdsförslag och verksamhet i den särskiljande utbildningspolitiken för inhemska minoriteter 1913-1962, Umeå: Umeå universitet.

Skott, Fredrik (2000): "Bergstrand, Sandklef and the Frillesås Mark," Arv, 2000:56, 119-138.

Skott, Fredrik (2001): "Most of Your Questionnaires are Terrible to Work With," Ulrika Wolf-Knuts (ed.): Output & Input: The Process of Fieldwork, Archiving and Research in Folklore, Turku: NNF Publications, 75-114.

Skott, Fredrik (2008): Folkets minnen: Traditionsinsamling i idé och praktik 1919-1964, Göteborg: Institutet för språk och folkminnen and Göteborgs universitet.

Skott, Fredrik (2016): "Kampen om folktraditionen," Saga och sed: Kungl. Gustav Adolfs akademiens årsbok, Annales Academiae Regiae Gustavi Adolphi, Uppsala: Gustav Adolfs akademien.

Skott, Fredrik (work in progress): Kampen om folktraditionen: Förändringen av den folkloristiska forskningsmiljön 1919-1979. (Preliminary title.)

SOU (1923): Förslag till lag om lösdrivares behandling m. fl. författningar. Avgivna av utsedda kommitterade. Del V av Fattigvårdslagstiftningskommittens betänkanden, Stockholm: Socialdepartementet, Statens offentliga utredningar 1923:2.

SOU (1956): Zigenarfrågan: Betänkande avgivet av 1954 års zigenarutredning, Stockholm: Socialdepartementet, Statens offentliga utredningar 1956:43.

SOU (2010): Romers rätt - en strategi för romer i Sverige, Stockholm: Kulturdepartementet, Statens offentliga utredningar 2010:55.

Staten och zigenarna (1960): Arbetsmarknadsinformation utgiven 1960 av Arbetsmarknadsstyrelsen, Stockholm: Kungliga arbetsmarknadsstyrelsen, Arbetsvårdsbyrån.

Stockholms stads tänkeböcker 1504-1514 (1931): Stockholm: Kungl. Samfundet för utgivande av handskrifter rörande Skandinaviens historia.

Svensson, Birgitta (1993): Bortom all ära och redlighet: Tattarnas spel med rättvisan, Stockholm: Nordiska museet.

Takman, John (1966): Zigenarundersökningen 1962-1965. Slutrapport den 31 mars 1966, Stockholm, Uppsala: Arbetsmarknadsstyrelsen, Uppsala universitet.

Takman, John (1976): The Gypsies in Sweden: A Socio-Medical Study, Stockholm: Liber förlag.

"Tattarnas antal och levnadsförhållanden" (1945): Sociala Meddelanden, 1945:4, 377-392.

Tervonen, Miika (2010): "Gypsies", "Travellers" and "Peasants": A Study on Ethnic Boundary Drawing in Finland and Sweden, c.1860-1925, Florence: European University Institute.

Tillhagen, Carl-Herman (1946): Taikon berättar: Zigenarsagor, Stockholm: Norstedts.

Tillhagen, Carl-Herman (1947): "A Swedish Gypsy Investigation," Journal of the Gypsy Lore Society, third series, XXVI:3-4, 89-115.

Tillhagen, Carl-Herman (1949a): "Gypsy Clans in Sweden," Journal of the Gypsy Lore Society, third series, XXVIII:1-2, 1-16.

Tillhagen, Carl-Herman (1949b): "Gypsy Clans in Sweden," Journal of the Gypsy Lore Society, third series, XXVIII:3-4, 119-133.

Tillhagen, Carl-Herman (1950): "Gypsy Clans in Sweden," Journal of the Gypsy Lore Society, third series, XXIX:1-2, 23-38.

Tillhagen, Carl-Herman (1956): "Zigenarnas levnadsförhållanden 1955: En intervjuundersökning av C.H. Tillhagen," Zigenarfrågan: Betänkande avgivet av 1954 års zigenarutredning, 83-141, Stockholm: Socialdepartementet, Statens offentliga utredningar 1956:43.

Tillhagen, Carl-Herman (1958): Folklig läkekonst, Stockholm: Nordiska museet. Tillhagen, Carl-Herman (1965): Zigenarna i Sverige, Stockholm: Natur och kultur.

Tillhagen, Carl-Herman (1994): "Högtidsstunder med en stor berättare," Ebbe Schön (ed.): I glädje och sorg: Fataburen 1995, Stockholm: Nordiska museet, 251-276. Tydén, Mattias (2000): Från politik till praktik: De svenska steriliseringslagarna 1935-1975. Rapport till 1997 års steriliseringsutredning, Stockholm: Statens offentliga utredningar 2000:22.

Vitboken (2014): Den mörka och okända historien: Vitbok om övergrepp och kränkningar av romer under 1900-talet, Stockholm: Arbetsdepartementet.

Westin, Niklas, et al. (2014): Antiziganism i statlig tjänst: Socialstyrelsens behandling av romer och resande under 1900-talet, Stockholm: Socialstyrelsen.

Wiklander, Ludwig (2015): "Resandefolket och svensk minoritetspolitik: 1990-talets paradigmskifte," Historisk tidskrift, 2015:4, 622-649.

"Zigenarnas antal och levnadsförhållanden" (1944): Sociala meddelanden, 1944:2, 116-127.

Downloads

Published

2020-05-26

How to Cite

Hyltén-Cavallius, C. and Fernstål, L. (2020) ““…of immediate use to society”. On Folklorists, Archives and the Definition of ‘Others’”, Culture Unbound, 12(1), pp. 141–172. doi: 10.3384/cu.2000.1525.2020v12a08.

Issue

Section

Archive and Methods