From Excerpt to Cosplay. Paths of Knowledge in the Nordic Museum Archive

Authors

  • Simon Ekström Stockholm University

DOI:

https://doi.org/10.3384/cu.2000.1525.2020v12a07

Keywords:

Archive, Excerpts, History of knowledge, Remediation, Nordic museum

Abstract

The aim of this article is to shed some light on the situation that occurs when scholarly knowledge, once highly valued, is successively undermined, while elements of the same learning live on as attractive resources to other stakeholders. More accurately, the research question relates to the process that starts with many ethnologists who, over time, come to increasingly view formerly important materials as less relevant to their own academic issues. For the sake of the argument, the Nordic Museum’s extensive collection of excerpts concerning folk customs and beliefs is used as an eye-opening case study. During the 1960s and 1970s, folklore researchers and ethnologists retreated from researching those lingering traces of the past—of which the Nordic Museum’s excerpt collection constitutes a powerful material centre—and thus this field was left free for others to claim. By drawing attention to both the productive force of the Nordic Museum’s collection of excerpts, and a number of contemporary and popular representations of ancient folklore, this article actualises a set of questions that deal with the relationship between new and old knowledge; for what becomes of previously sought after academic learning, once treasured in the Nordic Museum Archive, when the vast majority of the discipline heads for new materials, methods and theories?

References

Internet Sources

https://www.youtube.com/watch?v=vJ9ZIluwY4s (visited 16.01.2018)

https://www.youtube.com/watch?v=l_JXUtOVQxM (visited 16.01.2018)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/_H602644 (visited 29.08.2019)

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/spel-som-kultur-form_H4022194 (visited 29.08.2019)

Source: https://www.nordiskamuseet.se/blogg/cosplay (visited 21.02.2018)

Source:https://www.nordiskamuseet.se/kalendarium/foredrag-lar-kanna-folk-trons-vasen (visited 23.01.2018)

https://www.nordiskamuseet.se/artiklar/tavlingsregler-cosplay (visited 21.02.2018).

http://www.sprakochfolkminnen.se/om-oss/kartor/sagenkartan.html#/places (visited 21.08.2018)

Literature

Atlas över svensk folkkultur. 1, Materiell och social kultur. Åke Campell & Sigurd Erixon (eds.) (1957). Uppsala: Lundequistska bokhandeln.

Atlas över svensk folkkultur. 2, Sägen, tro och högtidssed. Åke Campbell & Åsa Nyman (eds.) (1976). Uppsala: Lundequistska bokhandeln.

Bergwik, Staffan (2016): Kunskapens osynliga scener. Vetenskapshistorier 1900-1950. Göteborg/Stockholm: Makadam.

Bringeus, Nils-Arvid (1988): "Lärostolen och ämnesbeteckningen". Nils-Arvid Bringeus (ed.): Folklivsarkivet i Lund 1913-1988. En festskrift till 75-årsjubileet. Lund: Folklivsarkivet, 123-143.

Bringeus, Nils-Arvid (2006): Carl Wilhelm von Sydow som folklorist. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur.

Bolter, Jay David & Richard Grusin (1999): Remediation. Understanding New Media. Cambridge, Mass.: MIT Press.

Burke, Peter (2016): What is the History of Knowledge? Cambridge: Polity Press.

Daun, Åke (1969): Upp till kamp i Båtskärsnäs. En etnologisk studie av ett samhälle inför industrinedläggelse. Uppsala: Verdandi.

Egerkrans, Johan (2013): Nordiska väsen. Stockholm: B. Wahlström.

Engman, Jonas (2015): "Folklivsarkivens ideologiska och politiska kontexter. Neonationalism och kulturarvets popularisering". Marianne Larsson et al. (eds.): Utkanter och marginaler. 31 texter om kulturhistoria. Stockholm: Nordiska museet, 20-27.

Fager, Anders (2009): Svenska kulter. Göteborg: Man av skugga.

Foster, Michael Dylan & Jeffrey Tolbert (eds.) (2016): The Folkloresque. Reframing Folklore in a Popular Culture World. Logan: Utah State University Press.
https://doi.org/10.7330/9781607324188

Frykman, Jonas (1988): "Folklivsarkivet, frågelistorna och forskningen". Nils-Arvid Bringeus (ed.): Folklivsarkivet i Lund 1913-1988. En festskrift till 75-årsjubileet. Lund: Folklivsarkivet, 91-107.

Frykman, Jonas (2010): "Brita Egardt (1916-1990)". Mats Hellspong & Fredrik Skott (eds.): Svenska etnologer och folklorister. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, 253-260.

Frågelist och berättarglädje. Om frågelistor som forskningsmetod och folklig genre. Bo G. Nilsson, Dan Waldetoft & Christina Westergren (eds.) (2003). Stockholm: Nordiska museet.

Frågelistan som källa och metod. Charlotte Hagström & Lena Marander-Eklund (eds.) (2005). Lund: Studentlitteratur.

Gustavsson, Karin (2014): Expeditioner i det förflutna. Etnologiska fältarbeten och försvinnande allmogekultur under 1900-talets början. Stockholm: Nordiska museet. Diss.

Gustavsson, Karin (2018): "Kulturforskningar i Tornedalen. Fältarbete och resultat från 1922 års Norrbottensexpedition". Svenska landsmål och svenskt folkliv, 2017, 27-53.

Gustavsson, Lotten Reinius (2013): "Kongobussen kommer! Den etnografiska vandringsutställningen som ett missionerande medium". Lotten Gustafsson Reinius, Ylva Habel & Solveig Jülich (eds.): Bussen är budskapet. Perspektiv på mobilitet, materialitet och modernitet. Stockholm: Kungliga biblioteket, 29-53.

Gustavsson, Per & Ulf Palmenfelt (2017): Insamlarna. Folksagan i Sverige 1. Stockholm: Carlsson.

Harjunen, Catarina (2017): "Queera möten i finlandssvenska folksägner". Laboratorium för folk och kultur, 2017:2.

Hagström, Charlotte & Carina Sjöholm (2017): "Nya frågor till gamla svar. Frågelistor som kulturhistorisk källa". Fredrik Nilsson & Lars-Eric Jönsson (eds.): Kulturhistoria. En etnologisk metodbok. Lund: Lunds universitet, 137-154.

Hellspong, Mats (2003): "Den glansfulla Sigurd Erixon-epoken: den Hallwylska professuren 1934-1955". Mats Hellspong (ed.): Lusthusporten. En forskningsinstitution och dess framväxt 1918-1993. Festskrift till den Hallwylska professuren i folklivsforskning i Stockholm vid dess 75-årsjubileum. Stockholm: Nordiska museet, 52-73.

Hjarvard, Stig (2013): The Mediatization of Culture and Society. London: Routledge. Häll, Mikael (2013): Skogsrået, näcken och djävulen. Erotiska naturväsen och demonisk sexualitet i 1600- och 1700-talens Sverige. Lund: Lunds universitet. Diss.

Jülich, Solveig (2015). "The Making of a Best-Selling Book on Reproduction: Lennart Nilsson's 'A Child Is Born'". Bulletin of The History of Medicine, 2015:3, 491-526.
https://doi.org/10.1353/bhm.2015.0091

Järpvall, Charlie (2016): Pappersarbete. Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium. Lund: Lunds universitet. Diss

Klein, Barbro (2003): "Nm 223 Personlig hygien. Reflektioner kring frågelistor, meddelarsvar och vetenskap". Bo G. Nilsson, Dan Waldetoft & Christina Westergren (eds.): Frågelist och berättarglädje. Om frågelistor som forskningsmetod och folklig genre. Stockholm: Nordiska museet, 69-88.

Klintberg, Bengt af (1993): "En folklorists hågkomster från Lusthusporten". Mats Hellspong (ed.): Lusthusporten. En forskningsinstitution och dess framväxt 1918-1993. Festskrift till den Hallwylska professuren i folklivsforskning i Stockholm vid dess 75-årsjubileum. Stockholm: Nordiska museet, 150-170.

Klintberg, Bengt af (2010a): "Nils Edvard Hammarstedt (1861-1939)". Mats Hellspong & Fredrik Skott (eds.): Svenska etnologer och folklorister. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, 33-40.

Klintberg, Bengt af (2010b): "Carl-Herman Tillhagen (1906-2002)". Mats Hellspong & Fredrik Skott (eds.): Svenska etnologer och folklorister. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, 211-218.

Krajewski, Markus (2011): Paper Machines. About Cards and Catalogs 1548-1929. Cambridge/Mass.: MIT Press.
https://doi.org/10.7551/mitpress/9780262015899.001.0001

Korsell, Ingela (2019): Väsenologi. En lättbegriplig vetenskapligt grundad faktabok om väsen i nordisk folktro. Stockholm: Natur och Kultur.

Kuhn, Thomas (1979): De vetenskapliga revolutionernas struktur. Lund: Doxa.

Lilja, Agneta (1996): Föreställningen om den ideala uppteckningen. En studie av idé och praktik vid traditionssamlande arkiv: ett exempel från Uppsala 1914-1945. Uppsala: Uppsala universitet. Diss

Lilja, Agneta (1999): "Kollektiva beskrivningar och individuella berättelser". Magnus Bergquist & Birgitta Svensson (eds.): Metod och minne. Etnologiska tolkningar och rekonstruktioner. Lund: Studentlitteratur, 115-134.

Lindström, Matts (2017): Drömmar om det minsta. Mikrofilm, överflöd och brist: 1900-1970. Stockholm: Stockholms universitet. Diss

Lundby, Knut (ed.), (2009): Mediatization. Concept, Changes, Consequences. New York: Lang.

Löfgren, Orvar (1988): "Ett ämne väljer väg". Nils-Arvid bringeus (ed.): Folklivsarkivet i Lund 1913-1988. En festskrift till 75-årsjubileet. Lund: Folklivsarkivet, 144-166. Löfgren, Orvar (1993): "På John Granlunds tid: Lusthusporten 1955-1969". Mats Hellspong (ed.): Lusthusporten. En forskningsinstitution och dess framväxt 1918-1993. Festskrift till den Hallwylska professuren i folklivsforskning i Stockholm vid dess 75-årsjubileum. Stockholm: Nordiska museet, 74-107.

Löfgren, Orvar (1996): "Sakletarna. Om det materiellas betydelse i etnologin". Åke Daun (ed.): Ting, kultur, mening. Stockholm: Nordiska museet, 137-160.

Löfgren, Orvar (2013): "Arkivlådan. Konsten att bygga en analog sökmotor". Charlotte Hagström, Göran Sjögård & Carina Sjöholm (eds.): Folklivsarkivet i Lund 100 år. Lund: Lunds universitet, 30-38.

Lövkrona. Inger (1996): "Suktande pigor och finurliga drängar". Britta Lundgren, Inger Lövkrona & Lena Martinsson (eds.): Åtskilja och förena. Etnologisk forskning om betydelser av kön. Stockholm: Carlsson, 87-182.

Malmberg, Denise (1991): Skammens röda blomma. Menstruationen och den menstruerande kvinnan i svensk tradition. Uppsala: Uppsala universitet. Diss

Malmstedt, Göran (2018): En förtrollad värld. Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669-1672. Lund: Nordic Acadmic Press.

Myrdal, Janken (2010): "Gösta Berg (1903-1993)". Mats Hellspong & Fredrik Skott (eds.): Svenska etnologer och folklorister. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, 187-184.

Nilsson, Bo G. (1996): Folkhemmets arbetarminnen. En undersökning av de historiska och diskursiva villkoren för svenska arbetares levnadsskildringar. Stockholm: Nordiska museet. Diss.

Nilsson, Bo G. (2003): "Frågor, svar och vad mer?" Bo G. Nilsson, Dan Waldetoft & Christina Westergren (eds.): Frågelist och berättarglädje. Om frågelistor som forskningsmetod och folklig genre. Stockholm: Nordiska museet, 105-116.

Nilsson, Bo G. (2004): "Framtidens salt: om museernas och folklivsforskarnas bidrag till folkhemsbygget". Bo G. Nilsson, Cecilia Hammarlund-Larsson & Eva Silvén (eds.): Samhällsideal och framtidsbilder. Perspektiv på Nordiska museets dokumentation och forskning. Stockholm: Nordiska museet/Carlsson, 67-139.

Nordström, Annika (2002): Syskonen Svensson - sångerna och livet. En folklig repertoar i 1900-talets Göteborg. Göteborg: Göteborgs universitet. Diss.

Nystrand von Unge, Elin (2019): Samla samtid. Insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer. Stockholm: Vulkan. Diss.

Palmenfelt, Ulf (1993): Per Arvid Säves möten med människor och sägner. Stockholm: Carlsson. Diss.

PAX I-X (2019): Ingela Korsell, Åsa Larsson & Henrik Jonsson. Stockholm: Bonnier Carlsen.

Richette, Christian (2003): "Frågelistan. Ett kontextkritiskt perspektiv". Bo G. Nilsson, Dan Waldetoft & Christina Westergren (eds.): Frågelist och berättarglädje. Om frågelistor som forskningsmetod och folklig genre. Stockholm: Nordiska museet, 117-130.

Salomonsson, Anders (2003): "Folklivsarkivet och frågelistorna". Bo G. Nilsson, Dan Waldetoft & Christina Westergren (eds.): Frågelist och berättarglädje. Om frågelistor som forskningsmetod och folklig genre. Stockholm: Nordiska museet, 89-100.

Secord, James (2004): "Knowledge in Transit". Isis, 2004:4, 654-672.
https://doi.org/10.1086/430657

Skott, Fredrik (2008): Folkets minnen. Traditionsinsamling i idé och praktik 1919-1964. Göteborg: Göteborgs universitet. Diss

Skott, Fredrik (2010): "Hilding Celander (1876-1965)". Mats Hellspong & Fredrik Skott (eds.): Svenska etnologer och folklorister. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs akademien för svensk folkkultur, 69-78.

Skott, Fredrik (2014): "Folkloristiken och folkminnesarkiven". Rig, 2014:1, 32-36. Spjut, Stefan (2012): Stallo. Stockholm: Bonnier.

Stattin, Jochum (1984): Näcken. Spelman eller gränsvakt. Lund: Lunds universitet. Diss.

Fredrik Svanberg (2008): "Museum Narration and the Collecting Machine: Or how Collections Make Collectors". Peter Aronsson & Andreas Nyblom (eds.): Comparing: National Museums, Territories, Nation-Building and Change. NaMu IV. Linköping, University, Norrköping, Sweden 18-20 February 2008. Conference Proceedings, 175-182.

Svensson, Sigfrid (1942): Bygd och yttervärld. Studier över förhållandet mellan nyheter och tradition. Stockholm: Nordiska museet.

Waldetoft, Dan (2003): "Vad vill vi med våra frågelistor?" Bo G. Nilsson, Dan Waldetoft & Christina Westergren (eds.): Frågelist och berättarglädje. Om frågelistor som forskningsmetod och folklig genre. Stockholm: Nordiska museet, 9-18.

Wall, Tora (2017): "Folklore och turism: om bruket av väsen i turistattraktioner". Laboratorium för folk och kultur, 2017:2.

Westergren, Christina (2003): "Meddelare, kvinnor och vanliga människor" Bo G. Nilsson, Dan Waldetoft & Christina Westergren (eds.): Frågelist och berättarglädje. Om frågelistor som forskningsmetod och folklig genre. Stockholm: Nordiska museet, 17-32.

Winge, Theresa (2019): Costuming Cosplay. Dressing the Imagination. London: Bloomsbury Visual Arts.
https://doi.org/10.5040/9781350035935

Åhrén, Eva Snickare (2004): "Känn dig själv! Om vaxkabinett och anatomiska utställningar". Anders Ekström (ed.): Den mediala vetenskapen. Nora: Nya Doxa, 59-87.

Österman, Annika (1991): Människors egen historia. Om Nordiska museets frågelistverksamhet. Stockholm: Nordiska museet.

Östling, Johan (2015): "Vad är kunskapshistoria?". Historisk tidskrift, 2015:1, 109-119.

Östling, Johan & David Larsson Heidenblad (2017): "Cirkulation-ett kunskapshistoriskt nyckelbegrepp". Historisk tidskrift, 2017:2, 269-284.

Downloads

Published

2020-05-26

How to Cite

Ekström, S. (2020) “From Excerpt to Cosplay. Paths of Knowledge in the Nordic Museum Archive”, Culture Unbound, 12(1), pp. 116–140. doi: 10.3384/cu.2000.1525.2020v12a07.

Issue

Section

Archive and Methods