Framing Childhood: Representations of Children in Gunnar Lundh’s Photo Agency Archive

Authors

  • Helena Hörnfeldt Department of Ethnology, History of Religion and Gender Studies

DOI:

https://doi.org/10.3384/cu.2000.1525.2020v12a05

Keywords:

Children, Childhoods, Photographic genres, Pictorial vocabulary, Representation, Sweden, Welfare state

Abstract

Based on Gunnar Lundh’s photographs from the period 1920-1960, this article aims to discuss how a visualisation of children and childhood in cultural history collections can be addressed. This period is known as the time when the Swedish welfare state and society took shape, a period when the conditions for children in society changed in a number of ways. Lundh’s photographs are therefore viewed as cultural expressions of an era of cultural, societal and political change in which photographs of children came to play a particularly important role. Some of Lundh’s pictures have been reproduced in works about the constructive period of the Swedish welfare state and have thereby had an important role in narrating the story of the welfare society. In this way, Lundh’s photographs of children must be understood in the specific context of visual representations of children and childhood from this time period. In the many pictures of children in Lundh’s collection, the children play, are dressed up in fine clothes and national costumes, visit the library, pick flowers, play along the shore, etc. The children are depicted both active and passive, innocent, childish and pure. In that sense, the photographs follow a genre-specific way to portray children which was typical at the time and still is. In the article, I argue that an understanding and a specific way of seeing and portraying children and childhood became institutionalised during this period. However, in this institutionalisation process of images of childhood, Lundh’s pictures of children seem to reproduce and enhance this “pictorial vocabulary” in many ways that appear natural to childhood.

References

Unprinted sources

Gunnar Lundh’s photograph archive: contact sheets

Printed sources

1000 svenska barn (1930): Svenska Dagbladet. Stockholm: Nordisk rotogravyr. Svenska barn i bild (1942): Redaktionskommittén för Svenska barn i bild, Stockholm.

Sveriges barn Sveriges framtid (1942): (red.) Bibi Wennberg. Stockholm: IGO-förlag

Literature

Alanen, Lena (2009): "Generational Order", Qvortrup, Jens, Corsaro, William A. & Honig, Michael-Sebastian (eds.), The Palgrave handbook of childhood studies, Houndmills, Basingstoke, Hampshire: Palgrave Macmillan.

Aronsson, Karin & Bengt Sandin (1996): "The Sun Match Boy and plant Metaphors: A Swedish image of a 20th-Century Childhood", Philip C. Hwang et. al. (eds.). Images of Childhood. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.

Becker, Karin (1992): "Picturing Our Past: An Archive Constructs a National Culture", The Journal of American Folklore, 105: 415, 3-18.

https://doi.org/10.2307/541996

Becker, Karin, Ekecrantz, Jan & Tom, Olsson (2000): "Introduction: Picturing politics in 20th century Sweden", Becker, Karin, Jan Ekecrantz & Tom Olsson (eds.) Picturing Politics. Visual and Textual Formations of Modernity in the Swedish Press. Stockholms universitet, JMK (Journalistik, medier och kommunikation) Skriftserien 2000:1, 8-25.

Bjurman, Eva Lis & Helena Henschen, (eds.) (1990): Barn i stan: från sekelskifte till nittiotal, [Ny, rev. uppl.] Stockholm: Folksam.

Blomberg, Eva (2005): "Sätt att se", Historisk Tidskrift 125:2, 263-273.

Blomberg, Eva (2006): Vill ni se en stjärna? Kön, kropp och kläder i Filmjournalen 1919-1953, Lund: Nordic Academic Press.

Bringéus, Nils-Arvid (1981): Bildlore: studiet av folkliga bildbudskap, Stockholm: Gidlund.

Bringéus, Nils-Arvid (2007): Livets högtidsdagar, Stockholm: Carlssons.

Cunningham, Hugh (1991): The Children of the Poor: Representations of Childhood since the Seventeenth Century, Oxford: Blackwell.

Cunningham, Hugh (2006): The invention of childhood, London: BBC Books.

Dahlgren, Anna (2013): Ett medium för visuell bildning: kulturhistoriska perspektiv på fotoalbum 1850-1950. Göteborg: Makadam.

Ehn, Billy, Frykman, Jonas & Orvar Löfgren (1993): Försvenskningen av Sverige: det nationellas förvandlingar, Stockholm: Natur och kultur.

Ekström, Simon (2017): Humrarna och evigheten: kulturhistoriska essäer om konsumtion, begär och död, Göteborg: Makadam.

Eriksson, Bengt Erik & Qvarsell, Roger (2003): "Samhället på bild - den tidiga socialvetenskapen och det dokumentära fotografiet", Meeuwisse, Anna & Swärd, Hans (eds.): Den ocensurerade verkligheten i reportage, bild och undersökningar, Stockholm: Carlsson, 103-120.

Fahlander, Fredrik (2011) (ed.): "Inledning", Spåren av de små: arkeologiska perspektiv på barn och barndom, Stockholm: Institutionen för arkeologi och antikens kultur.

Flygare, Iréne (2004): "Tre generationer 1900-talsbarn", Sjöberg, Mats (ed.): Jordbrukets barn: barns och ungdomars fostran i agrara miljöer, Stockholm: Nordiska museets förlag, 196-209.

Habel, Ylva (2002): Modern Media, Modern Audiences: Mass Media and Social Engineering in the 1930s Swedish Welfare State, Diss, Stockholm: Aura.

Hallberg, Mathilda (2017): Barn till beskådan. Familj, välfärdsstat och nation i fototävlingar och fotoböcker 1930-1944, Diss, Linköping: Linköping studies in arts and science, No. 713.

Halldén, Gunilla (ed.) (2009): Naturen som symbol för den goda barndomen, Stockholm: Carlssons.

Heywood, Colin (2018/2005): Barndomshistoria, Lund: Studentlitteratur. Hedenborg, Susanna (2018/2005): Svensk barndomshistoria. Heywood, Colin (ed.): Barndomshistoria, Lund: Studentlitteratur.

Higonnet, Anne (2002): "What do you know about children?" Brown, Marilyn R (ed.): Picturing Children. Constructions od Childhood between Rousseau and Freud, Aldershot: Ashgate.

Higonnet, Anne (2013): "Picturing childhood in the modern west", Fass, Paula S (ed.): The Routledge History of Childhood in the Western World. London: Routledge.

Hirdman, Yvonne (2000/1989): Att lägga livet tillrätta - studier i svensk folkhemspolitik, Stockholm: Carlssons.

Holland, Patricia (2004): Picturing Childhood: The Myth of the Child in Popular Imagery, London: I. B. Tauris.

https://doi.org/10.5040/9780755699421

Hörnfeldt, Helena (2009): Prima barn, helt u.a. Normalisering och utvecklingstänkande i svensk barnhälsovård 1923-2007, Diss, Göteborg/Stockholm: Makadam.

Hörnfeldt, Helena (2015):" Med barnets bästa i fokus - förändrade relationer mellan stat och familj under 1900-talet", Fronesis-Politik. Teori. Kritik, 50-51, 87-96.

Jönsson, Mats (2011): Visuell fostran. Film- och bildverksamheten i Sverige under andra världskriget, Lund: Sekel.

Larsson, Marianne (2008): Uniformella förhandlingar: hierarkier och genusrelationer i Postens kläder 1636-2008, Diss. Stockholm: Nordiska museets förlag.

Leipe, Lena (2001): "Konst som historiskt källmaterial?", Andersson Lars M, Lars Berggren & Ulf Zander (eds.): Mer än tusen ord. Bilden och de historiska vetenskaperna, Lund: Nordic Academic Press.

Liliequist, Marianne (1991): Nybyggarbarn: barnuppfostran bland nybyggare i Frostvikens, Vilhelmina och Tärna socknar 1850-1920, Diss. Umeå: Univ.

Lindgren, Anne-Li (1999): "Att ha barn med är en god sak": barn, medier och medborgarskap under 1930-talet, Diss. Linköping: Univ.

Myrdal Alva (1935): Stadsbarn. En bok om deras fostran i storbarnkammare, Stockholm: Kooperativa förbundets bokförlag.

Olsson, Tom (2000): "Den politiska föreställningen", Becker, Karin, Jan Ekecrantz & Tom Olsson (eds.) Picturing Politics. Visual and Textual Formations of Modernity in the Swedish Press. Stockholms universitet, JMK (Journalistik, medier och kommunikation) Skriftserien 2000:1, 80-105.

Peacock, Margaret (2014): Innocent Weapons. The Soviet and American Politics of Childhood in the Cold War, Chapel Hill: The University of North Carolina Press.

https://doi.org/10.5149/northcarolina/9781469618579.001.0001

Petersen, Anja (2007): På visit i verkligheten. Fotografi och kön i slutet av 1800-talet, Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Pollock, Linda A. (2002). "Foreword." Brown, Marilyn R (ed.) Picturing Children. Constructions od Childhood between Rousseau and Freud, Aldershot: Ashgate.

Reinius, Gunnar (1986): Bilder från barndomen, Stockholm: Prisma.

Sandin, Bengt (2003): "Barndomens omvandling - från särart till likart". Sandin, Bengt & Gunilla Halldén (eds.): Barnets bästa. En antologi om barndomens innebörder och välfärdens organisering, Eslöv: Brutus Östling bokförlag Symposion.

Sandin, Bengt (2012): "More Children of Better Quality. Pricing the Child in the Welfare State", Sparrman, Anna, Bengt Sandin & Johanna Sjöberg (eds.): Situating Child Consumption. Rethinking Values and Notions of Children, Childhood and Consumption, Lund: Nordic Academic Press.

Sekula, Allan (2003): "Reading an Archive. Photography Between Labour and Capital", Wells, Liz (ed.): The Photography Reader, London/New York: Routledge.

Strandroth, Cecilia (2009): "På forskningsresa i det digitala bildarkivet: ett brukarperspektiv", Dahlgren, Anna & Pelle Snickars (eds.): I bildarkivet. Om fotografi och digitaliseringens effekter. Kungliga biblioteket: Mediehistoriskt arkiv 13.

Tagg, John (1993): The Burden of Representation. Essays on Photographies and Histories, Minneapolis: University of Minnesota Press.

Waggoner, Diane (2002): "Photographing Childhood: Lewis Carroll and Alice", Brown, Marilyn R (ed.) Picturing Children. Constructions od Childhood between Rousseau and Freud, Aldershot: Ashgate.

Werner, Jeff (2014): "Introduktion". Werner, Jeff & Björk, Tomas (eds.) Blond och blåögd. Vithet, svenskhet och visuell kultur, Göteborg: Göteborgs konstmuseum.

Williams, Raymond (1981): Culture. London: Fontana.

Downloads

Published

2020-05-26

How to Cite

Hörnfeldt, H. (2020) “Framing Childhood: Representations of Children in Gunnar Lundh’s Photo Agency Archive”, Culture Unbound, 12(1), pp. 65–89. doi: 10.3384/cu.2000.1525.2020v12a05.

Issue

Section

Archive and Methods