The Contract-labour Photographs of Gunnar Lundh. A Media History Study of a Photo Archive in Motion

Authors

  • Maria Bäckman Stockholm University

DOI:

https://doi.org/10.3384/cu.2000.1525.2020v12a04

Keywords:

Photography, Archive, Media history, Intra-referential memory, Contract-labour, Gunnar Lundh, Ivar Lo-Johansson

Abstract

The focus of this article is the work of photographer Gunnar Lundh, specifically the works collectively known as the statare photographs, images of rural contract labourers (or statare) that form part of a collection donated to the Nordic Museum in 1961. An overview of how these photographs have circulated in the Swedish public sphere indicates that three areas are particularly suitable for a targeted study of their use and reuse: i) social reportage, aimed at the miserable conditions facing these agricultural labourers in the emerging welfare state; ii) a biographical theme, in which the contract-labour photographs are part of a historical layer that repeatedly connects the author and opinion former Ivar Lo-Johansson with the ‘contract-labour photographer’ Lundh; and iii) how the older images remain a relevant element of a contemporary material cultural-heritage creation. In all of these examples, Lundh’s contract-labour photographs function as visual models through which it becomes possible to represent the contract labourers’ historical reality in books, buildings and interiors. However, they also constitute important components in the creation and perpetuation of what this article highlights as a distinctive set of intra-referential memory.

References

Magazines and newspapers

Vi, no. 47 1937.

Se, no. 78 1940.

Folket i Bild, no. 3 1975.

Svenska Dagbladet 23.09.1948.

Internet Sources

Gunnar Lundh: Dictionary of Swedish National Biography https://sok.riksarkivet.se/ sbl/Presentation.aspx?id=9848 (visited 07.12.2018)

Gunnar Sträng: Dictionary of Swedish National Biography

https://sok.riksarkivet.se/Sbl/Presentation.aspx?id=34558 (visited 07.12.2018)

https://sv.wikipedia.org/wiki/Semester (visited 24.08.2019)

Literature

Andén-Papadopoulos, Kari (2008): "Medievetenskapens döda vinkel. Från pantextualism till visuell mediekultur". Solveig Jülich, Patrik Lundell & Pelle Snickars (eds.): Mediernas kulturhistoria. Stockholm: Statens ljud och bildarkiv, 293-317.

Appadurai, Arjun (ed.) (1988): The Social Life of Things. Commodities in Cultural Perspective. Cambridge: Cambridge University Press.

Aronsson, Peter (2004): Historiebruk. Att använda det förflutna. Lund: Studentlitteratur. Barthes, Roland (2007 [1970]): Mytologier. Lund: Arkiv.

Berg, Gösta (1975): "Förord till första upplagan". Ivar Lo-Johansson, Mats Janson & Ingemar Liman (eds.): Statarlängan från Berga. Skrifter från Skansen 5, Stockholm, 4-5.

Czarniawska, Barbara (2007): Shadowing and Other Techniques for Doing Fieldwork in Modern Societies. Malmö: Liber

Cronqvist, Marie, Patrik Lundell & Pelle Snickars (2014). "Inledning". Marie Cronqvist, Patrik Lundell & Pelle Snickars (eds.): Åter-kopplingar. Lund: Mediehistoria, Lunds universitet, 9-30.

Dahlman, Eva (1993): "Kort om kort - om museernas insamling och urval av fotografier". Adomus-nytt, no. 15 1993.

Ekström, Anders (2004): "Vetenskaperna, medierna och publikerna". Anders Ekström (ed.): Den mediala vetenskapen. Nora: Nya Doxa, 9-31.

Ekström, Anders (2008): "Kulturhistorisk medieforskning: Fyra spår". Solveig Jülich, Patrik Lundell & Pelle Snickars (eds.): Mediernas kulturhistoria. Stockholm: Statens ljud och bildarkiv, 31-45.

Furuland, Lars (1975): Statare. Statarklassens historia i ord och bild till 30-årsminnet av sista statarlasset. Stockholm: Nordiska museet.

Furuland, Lars (1976): Statarnas ombudsman i dikten. En bok om Ivar Lo-Johanssons av Lars Furuland. Stockholm: LT/Svenska lantarbetarförbundet.

Gullers, Peter (2003): "Om det dokumentära. Fotografi som fakta och föreställning". Nätverket, 2003:12, 4-16.

Gustavsson, Lotten Reinius (2013): Kongobussen kommer! Den etnografiska vand- ringsutställningen som ett etnografiskt medium. Lotten Gustafsson Reinius, Ylva Habel & Solveig Jülich (eds.): Bussen är budskapet. Perspektiv på mobilitet, materialitet och modernitet. Stockholm: Kungliga biblioteket, 29-53.

Hariman, Robert & Lucaites, John Louis (2007): No Caption Needed. Iconic Photographs, Public Culture, and Liberal Democracy. Chicago: University of Chicago Press.

Hassner, Rune (1970): Jacob A. Riis. Reporter med kamera i New Yorks slum. Stockholm: Norstedt.

Hassner, Rune (1977): Bilder för miljoner. Bildtryck och massframställda bilder från de första blockböckerna, oljetrycken och fotografierna till den moderna pressens nyhetsbilder och fotoreportage. Stockholm: Sveriges radio.

Hellspong, Mats (2004): "Statareländet. Ivar Lo-Johansson och bilden av statarna". Mats Hellspong, Karin Lindvall, Nicole Pergament & Angela Rundquist (eds.). Herrgårdsromantik och statarelände. En studie av ideologi, kulturarv och historieanvändning. Stockholm: Carlsson, 267-316.

Hirdman, Yvonne 2012. "Porträtt av ett land". Yvonne Hirdman, Jenny Björkman & Urban Lundberg (eds.): Sveriges Historia 1920-1965. Stockholm: Nordstedt, 54-82.

Jülich, Solvieg, Patrik Lundell & Pelle Snickars (2008): "Mediernas kulturhistoria: en inledning". Solvieg Jülich, Patrik Lundell & Pelle Snickars (eds.): Mediernas Kulturhistoria. Stockholm: Statens ljud och bildarkiv, 9-29.

Jülich, Solveig (2015): "Lennart Nilsson's A Child is born. The Many Lives of a Pregnancy Advice Book". Culture Unbound, 2015:4, 627-648.
https://doi.org/10.3384/cu.2000.1525.1573627

Koivunen, Leila (2009): Visualizing Africa in Nineteenth-Century British Travel Accounts. New York: Routledge.
https://doi.org/10.4324/9780203884638

Latour, Bruno (1998): Artefaktens återkomst. Ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi. Stockholm: Nerenius & Santérus.

Liljestrand, Jens (2018): Mannen i skogen. En biografi över Vilhelm Moberg. Stockholm: Albert Bonniers Förlag.

Lindvall, Karin (2004): "Introduktion. En tidlös symbol? Det svenska samhället och herrgårdens skiftande skepnader". Mats Hellspong, Karin Lindvall, Nicole Pergament & Angela Rundquist (eds.): Herrgårdsromantik och statarelände. En studie av ideologi, kulturarv och historieanvändning. Stockholm: Carlsson, 11-22. Lo-Johansson, Ivar (1975): "Om statarna". Ivar Lo-Johansson, Mats Janson & Ingemar

Liman (eds.): Statarlängan från Berga. Skrifter från Skansen 5, Stockholm, 7-94. Lo-Johansson, Ivar (1977): Den sociala fotobildboken. Stockholm: Rabén & Sjögren. Lo-Johansson, Ivar (1985): Frihet. Stockholm: Bonniers.

Lo-Johansson, Ivar (1988): Till en författare. Stockholm: Bonniers.

Lundh, Christer & Mats Olsson (eds.) (2008): Statarna-i myt och verklighet. Hedemora/Möklinta: Gidlunds

Mintz, Sidney Wilfred (2013): Sweetness and Power. The Place of Sugar in Modern History. Johanneshov: MTM

Nilsson, Bo (1975): "Fotografen Gunnar Lundhs bildsamling". Göran Bergengren, Heidi Henriksson & Mátyás Szabó (eds.): Sista lasset in. Studier tillägnade Albert Äskeröd 9 maj 1974. Stockholm: Nordiska museet, 93-106.

Nilsson, Bo G. (1996): Folkhemmets arbetarminnen. En undersökning av de historiska och diskursiva villkoren för svenska arbetares levnadsskildringar. Stockholm: Nordiska museet. Diss.

Nordström, Ester Blenda (1914): En piga bland pigor. Stockholm: Wahlström & Widstrand. Nordström, Ludvig (1938): Lortsverige. Stockholm: KF Bokförlag.

Nyblom, Andreas (2014): "Ritualer vid skriftkulturens altare. Skrivbordets och arbetsrummets mediehistoria". Marie Cronqvist, Patrik Lundell & Pelle Snickars (eds.): Åter-kopplingar. Lund: Mediehistoria, Lunds universitet, 109-134.

Oldberg, Ragnar (1964): Ivar Lo-Johansson. En bildbiografi av Ragnar Oldberg. Stockholm: Bonniers.

Reberg, Arne (2001): Ivar Lo. De utsattas reporter. Stockholm: Bilda.

Ristilammi, Per-Markku (1994): Rosengård och den svarta poesin. En studie av modern annorlundahet. Stockholm: B. Östlings bokförlag, Symposion. Diss.

Rittsel, Pär & Rolf Söderberg (1983): Den svenska fotografins historia 1840-1940. Stockholm: Bonnier fakta.

Statarna i bild (1948): Ivar Lo-Johansson & Gunnar Lundh. Stockholm: KF Bokförlag.

Strandroth, Cecilia (2007): In Search of the Pure Photograph. A Historiographic Study of the Farm Security Administration, Walker Evans and the Survey Histories of Photography. Uppsala: Uppsala University. Diss.

Strandroth, Cecilia (2009): "På forskningsresa i det digitala bildarkivet - ett brukarperspektiv". Anna Dahlgren & Pelle Snickars (eds.): I bildarkivet. Om fotografi och digitaliseringens effekter. Stockholm: Kungliga Biblioteket, 91-120. Thorbech, Åsa (1994): "Vardagsnära bilder. Om fotografen Gunnar Lundh". Tack vare våra vänner! Fataburen 1994. Nordiska museets och Skansens årsbok 1994. Stockholm: Nordiska museet, 124-141.

Östling, Johan & David Larsson Heidenblad 2017: "Cirkulation - ett kunskapshistoriskt nyckelbegrepp". Historisk tidskrift, 2017:2, 269-284.

Downloads

Published

2020-05-31

How to Cite

Bäckman, M. (2020) “The Contract-labour Photographs of Gunnar Lundh. A Media History Study of a Photo Archive in Motion”, Culture Unbound, 12(1), pp. 36–64. doi: 10.3384/cu.2000.1525.2020v12a04.

Issue

Section

Archive and Methods